اهداف و چشم انداز

«فصلنامه انتظار موعود4» نشریه­ای علمی ـ ترویجی است که به صورت تخصصی در حوزه معارف مهدوی به منظور ارتقای علمی و ایجاد فضای نقد و بررسی بین محققان و اندیشمندان حوزه مهدویت به نشر مقالات علمی ـ پژوهشی می­پردازد. مخاطبان اصلی نشریه متخصصان و صاحب نظران معارف مهدوی بوده و فصلنامه تلاش می­کند آخرین دستاوردهای علمی را در این زمینه به جامعه دینی عرضه کند. مقالاتی در این نشریه منتشر خواهد شد که به تأیید ارزیابان علمی مجله رسیده و دارای شرایط زیر باشد:

1. مسأله محور بوده و بر یک موضوع خاص تمرکز کرده باشد؛

2. دارای قدرت استدلال بوده و تبیینی باشد؛

3. به منابع معتبر اسلامی و بویژه معارف اهل بیت: مستند باشد؛

4. دارای نوآوری و ابتکار در تبیین آموزه­های مهدوی بوده و تبیین‌ها و استدلال‌های جدیدی در عرصه مهدویت عرضه کند؛

5. به شبهات و مسائل علمی پیش‌روی جامعه اسلامی پاسخ دهد.