شماره جاری: دوره 23، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 1-227 

سیر تطور اندیشه مهدویت در سده اخیر حوزه علمیه قم

صفحه 34-63

روح الله شاکری زواردهی؛ سیدمحمد حسینی وردنجانی؛ مصطفی اسلامی