بررسی و نقدترفندهای عثمان بن محمد الخمیس در القای شبهه‌ها، در زمینه مهدویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حوزه سطوح عالی علمیه قم

2 عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی قم

چکیده

بررسی ترفند‌های «عثمان بن محمد الخمیس» در آثار مکتوبش در القای شبهه‌ها در زمینه مهدویت؛ سند این نوشتار است. این مسئله با روش تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بر مبنای آثار منتشرشده عثمان الخمیس، به عنوان یکی از نظریه‌پردازان وهابی، سامان یافته و تلاش شده است با شناخت ترفند‌های وی در زمینه القای شبهه در حوزه مهدویت؛ زمینه مناسب برای پاسخگویی به شبهه‌های وی ایجاد گردد. نتیجه این تحقیق، گویای آن است که او موارد ذیل را به عنوان ترفند‌هایی در القای شبهه‌ها به کار برده است: استفاده گزینشی از آرای مردود نزد شیعه اثنا عشری، عوام فریبی، سوء استفاده از اختلاف در دیدگاه و عدم انسجام آن‌ها، تدلیس در عبارات و جمله‌ها، تقطیع احادیث مجعول و ضعیف و استفاده از این احادیث.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing and Criticizing the Strategies of Othman bin Muhammad al-Khamis in Inducing Doubts in the Field of Mahdism

نویسندگان [English]

  • najmoddin tabasi 1
  • saeed omidiyan 2
1 master of Qom Seminary
2 Faculty member of Islamic Sciences Group at Qom University of Technology
چکیده [English]

Muhammad bin al-Khamis’s writings are the documents based on which this paper reviews his strategies in inducing doubts in the field of Mahdism. This issue in an analytic manner is organized based on the library studies and published works of Ottoman bin al-Khamis, as one of the Wahhabi theoreticians, and has tried to create an appropriate ground to answer these doubts by recognizing his strategies in inducing suspicions in the field of Mahdism. The results of this research indicate that he has used the following cases as the tricks to induce doubts: selective use of rejected opinions to the Twelvers, demagogy, misuse of disagreements in views and their inconsistency, hypocrisy in the phrases and sentences, the division of the false and weak hadiths and the use of these hadiths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Othman al-Khamis
  • strategies
  • doubts
  • Mahdism
  • inducing doubts