گونه‌شناسی تحلیلی و نقد رویکردها ‌در تبیین روایات سفیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه معارف اسلامی قم

2 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علوم قرآن وحدیث قم

3 دانش آموخته سطح 3 مرکز تخصصی مهدویت

چکیده

پژوهه پیش رو با هدف نهادینه‌سازی رویکرد کیفی به موضوع علائم ظهور، مهم­ترین نظریه­ها را در تبیین روایات سفیانی بیان می‌کند. این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی سامان یافته و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده، تحقیقی کیفی است.
این جستار برای پاسخ‌گویی به این پرسش که اساساً تبیین نظریه‌ها در رویکرد به روایات سفیانی چه اهمیتی دارد؛ تأکید می‌کند که همگام با توسعه تحلیل‌ها در این زمینه، نگرش­های تحلیلی نیز گسترش یافته است. آنچه در این پژوهش‌ها کم‌تر مورد کاوش قرار گرفته، گونه­شناسی تحلیلی و نقد اندیشه­ها و نظریه­ها در این زمینه است و نیز بر این نظریه­ها چه نقدی مطرح است و یا  کدام نظریه با شواهد روایی و تاریخی سازگارتر است و بر اساس کدام دسته از احادیث می‌توان این نظریات را نقد کرد.
نتایج نشان می‌دهند که «رویکرد انکار نشانه سفیانی»، «رویکرد تردیدگرایانه به روایات سفیانی» و «رویکرد اثباتی»، از مهم­ترین نظریه­ها در رویکرد به روایات علائم ظهور است

کلیدواژه‌ها