ماهیت و مؤلفه‌های بنیادین انتظار، در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح 4 حوزه و پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت

چکیده

از واژگان پرکاربرد در عرصه مهدویت، «انتظار موعود» است که در طول تاریخ نوع برداشت از آن، بر رفتارهای عالمان دین اثر مستقیمی داشته است. نظم فکری موجود در بیانات امام خامنه‌ای و نیز شیوه رهبری ایشان، این نکته را در ذهن تداعی می‌کند که «ماهیت انتظار و مؤلفه‌های آن در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چگونه است.» این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای از سخنان ایشان، به این نکته دست یافته‌است که حقیقت انتظار از منظر ایشان، روحیه و رفتارجهادی به منظور آماده سازی فرد و جامعه برای ظهور است و چهار مؤلفه اصلی «انتقاد»، «اعتقاد»، «اعتماد» و «اشتیاق»؛ چهار چوب بنیادین انتظار را در تفکر ایشان تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature and Basic Components of Waiting, in the Thoughts of Ayatollah Khamenei

نویسنده [English]

  • Hasan Mollaei
Graduate student of Level 4 at Qom Seminary
چکیده [English]

One of the most widely used words in the field of Mahdism is “waiting for the Promised”, which has had a direct effect on the behavior of the religious scholars throughout the history. The intellectual order in Imam Khamenei’s statements, as well as his leadership style, evokes this point that “how the nature of waiting and its components are in the thoughts of Ayatollah Khamenei”. This paper, with a descriptive-analytic method and with the use of library data from his speeches, has reached this point that the reality of waiting from his point of view is the jihadi spirit and behavior in order to prepare the individual and society for the Appearance (of Imam). The four major components of “criticism”, “belief”, “trust”, and “enthusiasm” are the fundamental framework of waiting in his thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • nature of waiting
  • Ayatollah Khamenei
  • components of waiting