بررسی و تحلیل شخصیت جعفر بن علی الهادی در منابع روایی و تاریخی و تاثیر آن بر دوران آغازین غیبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه سطح 4 مرکز تخصصی مهدویت

2 کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

یکی از شخصیّت­هایی که در آغاز غیبت امام زمان؟عج؟، تضعیف اعتقادی و تردید نسبت به پذیرش امام حَی در جامعه شیعه را موجب شد، «جعفر بن علی»، ملقب به «کذّاب» است. جعفر به دلیل موقعیت خانوادگی و اجتماعی خود، زمینه ساز انحراف و تحیر در بین شیعیان شد. این نوشتار از طریق جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­­ای، با روش توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر منابع تاریخی و روایی ساماندهی شده است. سؤال اصلی، چیستی شخصیت جعفر بن علی و تاثیر وی بر آغاز غیبت است. نتایج دلالت دارند که جعفر بن علی در دو بخش «عقیده» و «عمل»، دارای انحرافات چندی بوده است.
بررسی تحلیلی - تاریخی شخصیت جعفر بن علی و گستردگی منابع پژوهش پیش­رو، به یافته­های جدید در این نوشتار منجر شده است. علاوه بر آن، تاثیر جعفر بر جامعه شیعی در دوران آغازین غیبت در این مقاله، از مباحث کم‌تر پرداخته شده در بحث از شخصیت جعفر است.

کلیدواژه‌ها