تحلیل انتقادی غیبت و رجعت در اندیشه برنارد لوئیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه هنر دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانش‌آموخته‌سطح4 حوزه علمیه قم

چکیده

تحقیقات شیعه شناسی خاورشناسان، عموماً با اغراض و انگیزه­های گوناگونی به سامان رسیده‌اند. برخی از آنان نگاهی پدیدار شناسانه و برخی دیگر نگاهی مغرضانه به مطالعات شیعی، به ویژه رویکردهای منجی­گرایانه شیعه داشته­اند. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است، تحلیل و نقد «غیبت» و «رجعت»، به عنوان یکی از ویژگی­های دکترین شیعه در اندیشه­های برنارد لوئیس است. تاکنون تحقیق کاملی در زمینه غیبت و رجعت در شیعه از دیدگاه لوئیس صورت نپذیرفته است. روش به‌کار رفته در این مقاله، تحلیلی – انتقادی، براساس منابع مکتوب و گرایش‌های سیاسی برنارد لوئیس است. شخصیت لوئیس و سیر پیدایش و نیز تطور غیبت و رجعت در شیعه (به عنوان دو راهبرد اساسی شیعه در اندیشه لوئیس)، از منظر روش شناسی و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته که این نکته در اندیشه لوئیس مستعد نقدهای فراوانی است.

کلیدواژه‌ها