تحلیل انتقادی غیبت و رجعت در اندیشه برنارد لوئیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه هنر دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانش‌آموخته‌سطح4 حوزه علمیه قم

چکیده

تحقیقات شیعه شناسی خاورشناسان، عموماً با اغراض و انگیزه­های گوناگونی به سامان رسیده‌اند. برخی از آنان نگاهی پدیدار شناسانه و برخی دیگر نگاهی مغرضانه به مطالعات شیعی، به ویژه رویکردهای منجی­گرایانه شیعه داشته­اند. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است، تحلیل و نقد «غیبت» و «رجعت»، به عنوان یکی از ویژگی­های دکترین شیعه در اندیشه­های برنارد لوئیس است. تاکنون تحقیق کاملی در زمینه غیبت و رجعت در شیعه از دیدگاه لوئیس صورت نپذیرفته است. روش به‌کار رفته در این مقاله، تحلیلی – انتقادی، براساس منابع مکتوب و گرایش‌های سیاسی برنارد لوئیس است. شخصیت لوئیس و سیر پیدایش و نیز تطور غیبت و رجعت در شیعه (به عنوان دو راهبرد اساسی شیعه در اندیشه لوئیس)، از منظر روش شناسی و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته که این نکته در اندیشه لوئیس مستعد نقدهای فراوانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the Absence and Return in the Thoughts of Bernard Lewis

نویسندگان [English]

  • Seyyed Razi Mousavi Gilani 1
  • Hussein-ali Jabbari 2
1 Associate Professor of Philosophy of Arts Group, University of Religions and Denominations
2 Graduate Student of Level 4 of Qom Seminary
چکیده [English]

Shiite studies of the Orientalists are generally organized for a variety of purposes and motives. Some of them have a phenomenal view and others have a biased view towards Shiite studies, especially toward Shiite saviorist approaches. What is covered in this article is the analysis and critique of “absence” and “return” as one of the characteristics of Shiite doctrine in the thoughts of Bernard Lewis. So far, no complete research has been carried out on the issue of absence and return in Shia from Lewis’s point of view. The method used in this paper is analytical-critical, and based on the written sources and political tendencies of Bernard Lewis. Lewis’s character and the process of appearance and evolution of absence and return in Shia (as the two basic strategies in Lewis’s thought), have been studies from the perspective of methodology and content analysis, which is prone to much criticism in Lewis’s thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia
  • Shia strategy
  • absence
  • return
  • Bernard Lewis