فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی از آغاز تا پایان عصر حضور (260 ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گرایش سیره و تمدن اسلامی جامعة المصطفی العالمیه

2 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

باور به مهدی، یکی از اشتراکات فرقه‌های اسلامی است که البته این فرقه‌ها در مصداق و جزئیات آن اختلافاتی با یکدیگر دارند. یکی از این موارد، مسئله «نام مهدی» است که در رخدادهای سده‌های نخست اسلامی نقش داشته است. بنابراین، بازشناخت باور مسلمانان به موضوع نام مهدی در بازنمایی ریشه‌ها و زمینه‌های حرکت‌های سیاسی و اجتماعی در آن زمان ضروری خواهد بود؛ چنان‌که بررسی تاریخی باور به نام مهدی با رویکردی تطوری به ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه، از فرایند بسط اعتقاد اندیشه مهدی در جامعه اسلامی کمک می‌کند.
تحقیق حاضر با استفاده از منابع تاریخی، حدیثی و فرقه‌شناختی و بهره‌مندی از تحلیل داده‌ها می‌کوشد تصویری روشن از فرایند باورمندی گروه‌های مختلف مسلمان به نام مهدی ارائه کند. گویا این موضوع در میان شیعیان و اهل‌سنت با رویکردهای متفاوتی همراه بوده است. در این میان، گروه‌های مختلف شیعه و ازجمله امامیه نیز تفاوت‌های دیدگاهی با یکدیگر داشته‌اند. حوادث سیاسی و میراث حدیثی پیامبر اسلام(ص) در مورد مشابهت اسمی مهدی با خودش نیز در پررنگ شدن برخی نام‌ها همچون «محمد» نقش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Process of Muslim Belief in the Name of Mahdi from the Beginning to the End of the Age of Appearance (260 AH)

نویسندگان [English]

  • Nematollah Safari Foroushani 1
  • Reza Baradaran 2
1 Professor of Islamic Tradition and Civilization at the al-Mustafa International University
2 PhD Student in Islamic Education, Islamic History and Civilization, Islamic Maaref University
چکیده [English]

Belief in the Mahdi is one of the commonalities of Islamic sects, but of course these sects differ from each other in its application and details. One of these cases is the issue of "the name of Mahdi", which played a role in the events of the first centuries of Islam. Therefore, it will be necessary to recognize the Muslim belief in the name of Mahdi to represent the roots and contexts of political and social movements at that time; as the historical study of the belief in the name of Mahdi with an evolutionary approach to provide realistic analysis, helps the process of expanding the belief of Mahdi's thought in Islamic society.
Using historical, hadith and sectalogy sources and benefiting from data analysis, the present study tries to provide a clear picture of the belief process of different Muslim groups called Mahdi. It seems that this issue has been associated with different approaches among Shiites and Sunnis. In the meantime, different Shiite groups, including the Twelver Shiite, have also had differences of opinion. Moreover, political events and the hadith heritage of the Prophet of Islam (pbuh) regarding the nominal similarity of Mahdi with himself have played a role in highlighting some names such as "Mohammad".

کلیدواژه‌ها [English]

  • the name of Mahdi
  • Mahdi belief
  • age of appearance
  • historical process studies