بررسی و نقد رویکرد مهدویت نوعیه از دیدگاه اندیشمندان معاصر اهل‌سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی مرکز تخصصی مهدویت

2 جامعة المصطفی (ص) العالمیة

چکیده

«مهدویت»، از باورهای ‌اسلامی است که در روایات پیامبر؟صل؟ ریشه دارد. بیش‌‌تر اهل‌سنت بر این باورند که مهدی مژده داده شده در روایات متواتر،‌ هنوز به دنیا نیامده است و فرد مشخصی نیست؛ بلکه هرکسی از نسل پیامبر؟صل؟ و از فرزندان حضرت زهرا؟عها؟ که بتواند به عدالت قیام کند، می‌تواند مصداق مهدی باشد. بر این رویکرد، «مهدویت نوعی» اطلاق می‌‌گردد. این‌دسته، ابعاد دیگری از مسئله مهدویت را در کلام پیامبر؟صل؟، نادیده گرفته‌اند؛ مانند لزوم وجود حجت زنده بر زمین در هر زمان و وجوب معرفت و شناخت مصداق عینی امام زمان؟عج؟ که مصداق آن در سخنان پیامبر؟صل؟ به عنوان نهمین فرزند از نسل امام حسین؟ع؟ بیان گردیده است.
این پژوهش‌، با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی و نقد رویکرد «مهدویت نوعی» در اهل‌سنت معاصر، پرداخته و نشان می‌دهد که ادعاها و دلایل آنان براساس مبانی مورد پذیرش خودشان، مخدوش می‌باشد و رویکردشان، بیش‌‌تر بر تعصبات مذهبی استوار است تا تحقیقی علمی.

کلیدواژه‌ها