بررسی مبانی انتظار مقاومتی و بازتاب آن در وصیتنامه شهید قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی گروه جریان شناسی

چکیده

مهم‌‌ترین ویژگی‌‌ آموزه انتظار، پویایی و هدفمند کردن جامعه موعود باور و تلاش به منظور زمینه‌‌سازی ظهور است. از این‌‌رو، انتظار به دوگونه قابل ترسیم است: «انتظار مقاومتی» با ویژگی حضور اجتماعی و سیاسی جهادی منتظران و نقش آفرینی در جامعه و تشکیل حاکمیتی برگرفته از آموزه‌‌های دینی و تحت اشراف فقیه جامع الشرایط؛ و «انتظار واپس‌‌گرا» با انگاره خانه نشینی و تنها نظاره بر وضعیت نابسمان جامعه.
شهید حاج قاسم سلیمانی، نمونه انسانی رشد ‌‌یافته از انتظار مقاومتی است که با تمسک به مبانی برگرفته از مکتب امامین انقلاب، مبانی نظری و فواید عینی این نوع انتظار را عرضه کرده است.
در این نوشتار، تلاش‌‌گردیده است در جهت پاسخ به این پرسش که «کدام مبانی انتظار مقاومتی فقیه محور در سیره و سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی بازتاب داشته است»؛ مطالبی تنظیم گردد. پژوهش پیش‌رو، با روش پژوهشی تلفیقی و نوع داده‌‌پردازی توصیفی تحلیلی، به پیشینه‌‌ای از تقابل با انتظار ‌‌مقاومتی در میان جریان‌‌های انحرافی اشاره‌‌ کرده و پس از بیان دیدگاه شهیدحاج قاسم سلیمانی درباره انتظار مقاومتی فقیهانه، به دلایل آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها