مصدریابی، اعتبار سنجی و تحلیل محتوایی حدیث فضل بن ابی قره از امام صادق؟ع؟ در موضوع استغاثه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه

2 دانش پژوه سطح چهار گرایش قرآن و حدیث مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه

چکیده

یکی از مهم‌‌ترین متون حدیثی که به نقش «استغاثه» در واقع شدن فرج اهل بیت؟عهم؟ می‌پردازد، «روایت فضل بن ابی قره» از امام صادق؟ع؟ است. سیمای کلی این روایت، اموری مانند داستان بشارت تولد حضرت اسحاق، تعجب جناب ساره از این بشارت، وعده عذاب الاهی برای بنی‌اسرائیل به سبب سخن جناب ساره، استغاثه و گریه چهل روزه بنی‌اسرائیل بر اثر طولانی شدن عذاب و خلاصی ایشان به واسطه استغاثه و جریان نجات‌بخشی و فرج با استغاثه و زاری شیعیان است.
پژوهش حاضر که با روش توصیفی _ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌‌ای ساماندهی شده است؛ روایت فضل بن ابی قره را از نظر «فقه الحدیثی» تحلیل کرده و پس از ذکر منابع، آن را اعتبارسنجی کرده است. سپس محتوای روایت را در چهار محور «بشارت تولد حضرت اسحاق؟ع؟ در منابع اسلامی و عهدین»، «تعجب ساره از وعده الاهی»، « جریان عذاب فرعونی در بنی اسرائیل و چگونگی رفع عذاب از ایشان» و «نقش دعا و استغاثه در تعجیل فرج  اهل بیت؟عهم؟» بررسی و سرانجام میزان انطباق این گزارش را با قرآن، تاریخ و متون دینی اهل کتاب تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sourcing, Validation, and Content Analysis of the Tradition of Fazl ibn Abi Qurrah from Imam Sadiq (AS) Concerning the topic of Supplication

نویسندگان [English]

  • Muhammad Amin Baladastian 1
  • Seyyed Ahmad Mousavi 2
1 Faculty Member at the Specialized Center of Mahdism of Qom Seminary
2 Student of Level 4, Specialized in the Study of Quran and Hadith at the Specialized Center of Mahdism
چکیده [English]

One of the most important haith content which addresses the role of “supplication” in the realization of relief of Ahl Al-Bayt (a.s) is the tradition of “Fazl ibn Abi Qurrah” from Imam Sadiq (a.s). The general theme of this narrative is akin to the story of the announcement of the birth of Hazrat Isaac, Lady Sarah's wonder at this announcement, the divine promise of punishment for the Children of Israel due to Lady Sarah's words, the forty-day supplication and weeping of the Children of Israel resulting from the prolonged punishment, and their deliverance through supplication and the flow of rescue and relief, reminiscent due to the supplication and lamentation of the Shiites. The present research has been organized using a descriptive-analytical method and references to library sources. The narration of Fazl ibn Abi Qurrah has been analyzed from the perspective of "jurisprudential hadith" and its authenticity has been verified after mentioning the sources. The content of the narration has then been examined in four dimensions: "the announcement of the birth of Prophet Isaac in Islamic sources and the two testaments", "Sarah's astonishment at the divine promise", "the occurrence of Pharaoh's punishment among the Children of Israel and the way their punishment was relieved", and "the role of supplication and seeking help in hastening the reappearance of the Ahl al-Bayt". Finally, the degree of alignment of this report with the Quran, history, and the religious texts of the People of the Book has been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith al-Istighathah
  • Fudayl ibn 'Ayyad
  • Children of Isreal
  • Source Identification
  • Validation
  • Content Analysis