اعتبار سنجی روایات ناظر به تفاوت سیره مهدوی با سیره نبوی و علوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
بیش‌تر روایاتی که در باب بیان سیره امام مهدی4 هستند، از تشابه بین سیره امام4 و سیره پیامبر6 و امیرالمومنین7 خبر می‌دهند و این نکته با مبانی‌ای همچون لازمه جانشینی حجت الاهی از حجت دیگر و وحدت علت غایی فرستادن حجت‌های الاهی سازگاری دارد. اما پاره‌ای از روایات از لحاظ ظاهر با روایات مذکور در تضاد هستند و به تفاوت بین سیره‌ها اشاره دارند. نوشتار حاضر با نقد و ارزیابی روایات ناظر به تفاوت سیره‌ها، تحلیل مناسب و جمع‌بندی بین آن‌ها و روایات ناظر به تشابه سیره‌ها، این نکته را بیان کند که برآیند دو دسته از روایات، تشابه بین سیره‌ها را نشان می‌دهد و هرگز این تفاوت‌ها، بنیادی و در سطح وسیع نیست و اگر تفاوتی بین سیره‌ها دیده شود، به دلیل تفاوت مقاطع زمانی و گوناگونی شرایط است، و این نکته در سیره امام مهدی4 وجود دارد. ایشان در دوره ظهور، به دلیل تغییر شرایط، با مخالفان و دشمنان برخوردی متفاوت با روش پیامبر6 و امیرالمومنین7 خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها