وحدت جهان اسلام؛ چشم‌انداز آینده

نویسنده

چکیده

این نوشتار، به تبیین دانش (آینده‌پژوهی) و چشم انداز‌های فراروی جهان اسلام و گزارش و بررسی کتاب وحدت جهان اسلام با چشم‌انداز آینده می‌پردازد. این کتاب، توسط دکتر سید یحیی صفوی تدوین شده و در برگیرنده چهار فصل و سه ضمیمه است که در این نوشتار، مهم‌ترین مباحث آن را ارزیابی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها