خاندان نوبختی، راویان احادیث مهدویت و حامیان مقام ولایت

نویسنده

چکیده

در این نوشتار، با نگاهی اجمالی، خدمات خاندان نوبختی، کاوش و بررسی گشته و بر نقش آنان در خدمت به ساحت قدس مهدویت و نقل روایات مرتبط به آن حضرت تأملی گذرا شده است.
خاندان نوبختی را می‌توان از مدافعان راستین آیین اثنا‌عشری دانست که در تحکیم مبانی مذهب و رد آرای مخالفین از هیچ فداکاری‌ای دریغ نکرده‌اند. ما در این مقاله، شرح حال چهار نفر از آنان را شناسایی می‌کنیم که روایات مهدویت را نقل کرده و در مواقع خطیر، با ادلة عقلی و نقلی، مدافع حریم مهدویت بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها