شناخت یوسف زهرا از یوسف قرآن

نویسنده

چکیده

بین یوسف زهرا3 با یوسف نبی7 شباهت‌های فراوانی درجمال صورت و حسن سیرت (مانند عصمت، صداقت، قدرت، مکانت، صبر و تقوای الهی و مدیریت) و فراز و نشیب‌های زندگی (مانند غیبت، تنهایی،غربت، ناشناخته‌بودن در برهه‌ای از زندگی میان مردم، دستگیری از محرومان و شفابخشی بیماران و نابینایان، ایجاد حکومتی پر از رحمت عدالت؛ گرچه تمایزی نیز دارند) وگسترش عدالت وگستراندن سفره رحمت وجود دارد.
در این مقاله به پاره ای از این شباهت‌ها و تمایزات اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شناخت یوسف زهرا از یوسف قرآن

نویسنده [English]

  • علی الله بداشتی