باورداشت مهدویّت در جوامع اسلامی

نویسنده

چکیده

اعتقاد به مهدی و مهدویت، از بدعت‌ها و انحراف‌ها نبوده و نیست؛ بلکه برخاسته از صد‌ها و هزاران نص و نصوص از پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه و تابعان و امامان معصوم علیهم السلام است و ریشه در منابع اصیل راستین قرآن و عترت و اهل‌بیت علیهم السلام دارد و از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله شهرت داشته و حتی مردم، برخی از اهل‌بیت علیهم السلام را مهدی می‌پنداشتند.

کلیدواژه‌ها