تشکیل حکومت جهانی، چرا و چگونه؟

نویسنده

چکیده

می‌توان دلایلی یافت که پیروزی حضرت مهدی صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، نه با قدرت خارق‌العاده و نه با کشتار و خون‌ریزی، بلکه با شیوه‌های معمولی و طبیعی، انجام خواهد یافت. برخی از آن‌ها که در این مقاله آمده است، عبارتند از:

1. سیر طبیعی بشری از نظر اعتقادی و باورهای دینی، از شرک به سوی توحید.

2. فراگیری شر و فساد، جنگ‌های عمومی.

3. امیدواری به آینده‌ای درخشان و ظهور دولت حق و عدالت و تأسیس حکومت فراگیر، توسط انسانی الهی.

4. ظهور دولت حق و برقراری عدالت مطلق، مورد انتظار مردم و از خواست‌های فطری انسان است.

5. بشریت، از نظر فکری و فرهنگی، به سوی هماهنگی و وحدت پیش می‌رود.

6. پیشرفت اختراعات خطرناک، گسترش سلاح‌های ویرانگر، تنزل اخلاق و فقدان معنویت، کره زمین را در آستانة انفجار قرار داده و تمدن بشری را به نابودی تهدید می‌کند؛ از این رو، مصلحان دلسوز برای از بین بردن خصومت‌های جنگ افروز، تنها راهی را که برای نجات بشریت پیدا کرده‌اند، در هم ریختن مرزهای جغرافیایی و تشکیل حکومت جهانی است.

7. آغاز اصلاحات آن مصلح بزرگ، تربیت عقول و نفوس بشری است.

8. آن‌چنان‌که پیامبران الهی، با ابزار و وسائلی از سنخ ابزار و وسائل آن روز، به پیروزی رسیدند، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز با وسایل و ابزار متناسب با اسلحه روز، به پیروزی می‌رسد.

9. آن‌چنان‌که حضرت محمد صلی الله علیه و آله با رهبری خود از جاهل‌ترین مردم، متمدن‌ترین امت‌ها را ساخت، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز جاهلیت نوین را به تمدن انسانی و خدایی می‌رساند؛ تمدنی متکی بر ایمان و اخلاق که دیگر قدرت خود را در جهت نابودی یک‌دیگر به کار نبرند.

10. چیره شدن گروه‌های اندک و بدون ساز و برگ نظامی، اما با اعتقاد و ایمان قوی، بر گروه‌های بسیار و با ساز و برگ نظامی، ولی فاقد ایمان و عقیده، در تاریخ مبارزات بشری زیاد تجربه شده است.

کلیدواژه‌ها