حضرت مهدی(عج) از دیدگاه ابن‏ عربی

نویسنده

چکیده

یکی از عارفان معروف جهان اسلام، "محی‌الدین ابن عربی" است. وی با این‌که به مذهب تسنن شهرت دارد، بسیاری از اعتقادات او مانند عقاید مذهب تشیع است؛ از جمله آن عقاید، عقیده به حضرت مهدی موعود(عج) و نحوه ظهور او می‌باشد. مطالعه برخی آثار او به ویژه باب مبسوط 366 فتوحات مکیه که در این زمینه نگارش یافته است، نظریه مقاله حاضر را بیان می‌کند.
ابن عربی درباره حضرت مهدی(عج) می‌گوید: "او از نسل پیامبر‌(ص) و از فرزندان فاطمه( و جدش حسین بن علی(ع) است". سپس اسامی امامان را تا پدر آن حضرت ذکر کرده و می‌گوید: "علم او از طرف خدا است و آن، شرع حقیقی محمدی است و هیچ‌گاه خطا نمی‌کند و دارای مقام عصمت است". ابن عربی مدعی می‌شود که آن حضرت را ملاقات کرده است و می‌گوید: "او در زمانی قیام می‌کند که زمین پر از ظلم و جور شده باشد و آن را پر از عدل و داد می‌کند؛ وی در نیمه شعبان 255ق متولد شده و باقی خواهد بود تا عیسی بن مریم( بدو بپیوندد".

کلیدواژه‌ها