عرضه عقاید در زیارت آل یاسین و هماهنگی

نویسندگان

چکیده

عرضه عقاید، از سنت‌های شیعی و مستند به قرآن است. علاوه بر وجود روایاتی دربارة عرضه عقاید اصحاب امامان علیهم السلام به محضر ایشان، در زیارات معصومان علیهم السلام نیز به نوعی با گواه گرفتن معصوم بر باورهای زائر، عرضه عقاید، صورت میگیرد. بخش پایانی زیارت آل یاسین نیز دارای چنین محتوایی است. در این نوشتار، بررسی مفاد این بخش از زیارت، با عرضه به قرآن صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها