نقش آینده‌ پژوهان در شکل‌ گیری آینده‌ پژوهی اسلامی‌

نویسندگان

چکیده

این مقاله در پی آن است که نقش آینده‌پژوهان را در شکل‌گیری ((آینده‌پژوهی اسلامی)) تبیین کند. در این مقاله، ابتدا اهمیت و جایگاه والای آینده‌پژوهان در فرایند آینده‌پژوهی ارایه شده و پس از آن، با بر شمردن ویژگی‌های مشترک آینده‌پژوهان، نقش آینده‌پژوهان در بومی سازی آینده‌پژوهی، بررسی شده است.

آینده‌پژوهی اسلامی، به عنوان نسخه‌ای نو از آینده‌پژوهی بر اساس ارزش‌ها، نگرش‌ها و توصیه‌‌های اسلامی است و آینده‌پژوهان اسلامی، یکی از مولفه‌‌های طراحی آینده‌پژوهی اسلامی هستند. آینده‌پژوهان اسلامی، افزون بر ویژگی‌های مشترک آینده‌پژوهان، می‌بایست باورها و توانمندی‌های دیگری داشته باشند تا بتوانند آینده‌پژوهی اسلامی را شکل دهند. این ویژگی‌ها در پایان مقاله معرفی و تفاوت‌های آینده‌پژوهان اسلامی و آینده پژوهان سکولار آشکار و در نهایت نشان داده شده است که آینده‌پژوهی اسلامی بدون آینده‌پژوهان اسلامی شکل نخواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش آینده‌ پژوهان در شکل‌ گیری آینده‌ پژوهی اسلامی‌

نویسندگان [English]

  • محمدرحیم عیوضی
  • عبدالرحیم پدرام