جایگاه اختیار و تلاش انسان در پدیده ظهور

نویسندگان

چکیده

از جمله تألیف‌هایی که در تبیین معارف مهدوی به نگارش در آمده، کتاب ((راز پنهانی و رمز پیدایی)) است. نویسنده در بخش دوم و سوم این کتاب، با طرح مطالبی راجع به مبانی نظری زمینه‌سازی مردمی برای ظهور و قیام حضرت ولی عصر، موجب برداشت‌های ناصوابی را در ذهن برخی خوانندگان و در نتیجه نگاه تنگ‌بینانه آن‌ها نسبت به وظایف منتظران در عصر غیبت موجب شده است. در این نوشتار، ادعاهای نویسنده کتاب در این باره، بررسی و نقد شده است.

کلیدواژه‌ها