تحلیلی کارکردگرایانه برآموزه‌های متعالی مهدویت از نگاه آینده‌‌پژوهی

نویسنده

چکیده

آینده‌پژوهی، حوزه‌ نسبتا جدیدی‌است که به‌لحاظ گستردگی و تنوع حوزه‌های مرتبط، دستاوردهای بسیارمهمی برای کشورها و جوامع داشته‌؛ به‌گونه‌ای که امروزه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌سازی تبدیل شده‌است. هم‌اینک در این زمینه از سوی کشورهای قدرتمند به منظور کسب مزیت‌های رقابتی و سلطه بر جهان مطالعات گسترده‌ای صورت‌ می‌گیرد. این رویداد، بر اهمیت دستیابی به رویکردهای توانمندتر در عرصه آینده‌پژوهی می‌افزاید. بی‌شک، منظومه‌ فکری اسلام، بویژه منابع شیعی، برتر از هر مکتب فکری بشری، توان تبیین راهبردی‌ترین مسائل آینده‌اندیشانه را داراست. یکی از بستر‌های متعالی در این منظومه، اندیشه‌ مهدویت است. همان‌گونه که می‌دانیم، اعتقاد به منجی‌آخرالزمان، مطلوب بیش‌تر ادیان بوده؛ اما ظرفیت بهره‌مندی از آموزه‌های آینده‌نگرانه‌ مبتنی بر وحی، جز در تشیع و آموزه‌های مهدویت، در توان دیگر نحله‌ها نیست. پس، جادارد در نظام آینده‌پژوهانه‌ مهدویت بررسی‌های جامعی صورت‌گیرد. نوشتار حاضر بررسی تحلیلی جامعی است در زمینه مهدویت و کارکردهای آینده‌پژوهانه آن، مبتنی بر منابع معتبر شیعی. این پژوهش، در حیطه مباحث علم‌شناسی فلسفی مشتمل بر ابعاد پنج‌گانه‌ «معرفت‌شناسی»، «روش‌شناسی»، «هستی‌شناسی»، «ارزش‌شناسی» و «نشانه‌شناسی» خواهد بود. همان‌گونه که نتایج تحقیق نشان خواهد داد، نظام معرفت‌شناختی آینده‌پژوهی، متضمن مفاهیم، روش‌ها و ابزارهایی است که برخی از آن‌ها برای مطالعات گسترده‌ و فهم آموزه‌های الاهی و وحیانی مهدویت کاربرد مناسبی دارند.

کلیدواژه‌ها