کاوشی پیرامون فرزندان امام حسن عسکری ع و اعتبار سنجی یک امامزاده منسوب به ایشان

نویسندگان

چکیده

در ایران اسلامی، امامزادگان بسیاری مدفون هستند و از جمله مباحث مطرح در این زمینه، صحت انتساب آنان به امامان: می‌باشد. در این مورد، کاوش‌هایی نیز صورت گرفته است. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، درصدد راستی‌‌آزمایی یک امامزاده منسوب به امام حسن عسکری ع در ایران است.

این جستار با بررسی وکاوش درمتون کهن انساب­نگاری و فضایل نگاری ائمه:، اثبات می­کندکه امام حسن عسکری ع فرزندی به جز امام مهدی ع نداشته است.

زمانه شناسی روزگار حیات آن حضرت نیز اثبات می‌کند که امام ع ازسامرا خارج نشده است.

در پایان این نوشتار نظر کسانی‌که بر این باورند، امام حسن عسکری ع به ایران مسافرتی داشته و امامزاده‌ای را به ایشان منتسب می کنند؛ رد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها