رویکرد قادیانیه در مسئلة رجوع حضرت عیسی ع

نویسندگان

چکیده

«میرزا غلام احمد قادیانی»، یکی از مدعیان، در زمینه نبوت و مهدویت به شمار می‌آید که در ابتدای قرن بیستم میلادی، در ایالت پنجاب هندوستان ظاهر شد.

از جمله ادعاهای وی آن است که حضرت عیسی، بعد از آن که به صلیب کشیده شد، از دنیا نرفت؛ بلکه پس از بهبود به هندوستان رفت، در 120 سالگى درگذشت و در همان‌جا مدفون شد.

غلام احمد، با خلط معنای «توفى» که دربارة حضرت عیسی در قرآن آمده؛ آیات مذکور را دال بر وفات ایشان می‌پندارد. همچنین وی احادیث مربوط به رجوع مسیح را تأویل کرده و گفته است منظور، خود عیسى نیست؛ بلکه فردى شبیه عیسى و تجلى اوست و اعتقاد دارد روح عیسی در وی تجلی یافته است.

این نوشتار، به بررسی ادعای قادیانی در این زمینه و نقد ادلة وی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رویکرد قادیانیه در مسئلة رجوع حضرت عیسی ع

نویسندگان [English]

  • محمد مهدی رضایی موسوی
  • عزالدین رضانژاد