مؤلفه‌های توسعه و پیشرفت از نظرگاه اسلام با توجه به آرمان‌شهر مهدوی

نویسندگان

چکیده

توسعه و پیشرفت به عنوان شاخصی مهم، برای جوامع بشری شناخته شده است و این سؤال وجود دارد که مؤلفه‌ها و عوامل شکل‌دهنده‌ توسعه و پیشرفت از نظر اسلام و با توجه به آرمان‌شهر مهدوی چیست؟ در اندیشه‌ اسلامی توسعه‌یافتگی و پیشرفت، به‌ویژه در بعد سیاسی با حکومت امام عصر تجلی می‌یابد. از آنجا که حرکت به سوی کمال موجب رسیدن به قله سعادت و قران کریم هدف رسالت پیامبر را اظهار امر دین بیان کرده؛ تحقق کامل این امر در مدینه‌ فاضله‌ مهدوی به عنوان شاخصی برای توسعه و پیشرفت اسلامی خواهد‌‌بود. هدف تحقیق پیش‌رو ارائه فرایند توسعه اسلامی بر اساس آموزه‌‌ مهدویت است. مهم‌ترین مؤلفه‌ها که در این مقاله برای توسعه‌یافتگی و پیشرفت بر اساس آموزه‌ مهدویت شناسایی شده عبارتند از: محوریت امام معصوم، همراهی و همدلی جامعه با امام عصر، هماهنگی با اقتضائات زمان، تعقل وتفکر، تقویت ایمان و تزکیه‌ قلوب.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مؤلفه‌های توسعه و پیشرفت از نظرگاه اسلام با توجه به آرمان‌شهر مهدوی

نویسندگان [English]

  • مجتبی معنوی
  • غلامرضا بهروزی‌لک