ارزیابی رهیافت‌های مفسران فریقین ذیل آیه 5 سوره قصص

نویسندگان

چکیده

در قرآن کریم و روایات معصومان، آیاتی وجود دارند که در خصوص آینده زمین و وارثان حقیقی آن و حکومتی سرشار از عدل و داد سخن می‌گویند. از جمله آیاتی که در این موضوع سخن می‌گوید، آیه پنجم سوره قصص است که از پیشوایی و وراثت مستضعفان سخن گفته است. در منابع روایی و تفسیری فریقین ذیل این آیه، روایاتی نقل شده که بر اساس آن‌ها مصادیق متفاوتی برای وارثان زمین معرفی می‌شوند. دیدگاه عموم مفسران شیعه این است که تنزیل و تفسیر آیه، بنی اسرائیل است و بر اساس مفاد آیات و احادیث شیعی که با ظاهر آیات شریفه هماهنگ می‌باشند، تاویل یا مصداق اتم وارثان زمین، ائمه اطهار و امام مهدی و یاران آن حضرت هستند و وعده وراثت بر زمین، به عصر ظهور امام مهدی اختصاص یافته است؛ اما مفسران اهل سنت؛ ضمن عدم توجه به روایات اهل بیت این تنزیل و تفسیر را برای آیه پذیرفته؛ اما به تأویل یا مصداق اتم آیه (یعنی ائمه طاهرین) اشاره‌ای نکرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارزیابی رهیافت‌های مفسران فریقین ذیل آیه 5 سوره قصص

نویسندگان [English]

  • زهرا پایدار
  • حامد دژآباد