روش شناسی و گونه شناسی مصادر تاریخ الحجه بحارالانوار

نویسندگان

چکیده

علامه مجلسی در «تاریخ الحجه» که بخشی از کتاب بحارالانوار است، به گزینش و گزارش روایات مهدویت پرداخته است. مسئله اصلی این پژوهه، روش شناسی روایی و گونه شناسی مصادر علامه مجلسی در این بخش است. نتایج بررسی و ارزیابی «تاریخ الحجه» نشان داد که علامه در روش شناسی خود از فهم متن و فهم مقصود بهره جسته و ژرف اندیشانه به چینش و تحلیل روایات مهدویت پرداخته است. ایشان پس از احراز صحت متن از طریق توجه به اختلاف نسخه ها، تصحیف و توجه به تقطیع، به دنبال فهم متن به واسطه بررسی غریب الحدیث­ها و توجه به بلاغت و خانواده حدیث است و از طریق گردآوردن قرینه­هایی چون آیات قرآن کریم، عقل باوری، تاریخی­نگری به دنبال کشف مراد جدی و مقصود اصلی معصوم می­باشد. تنوع، اعتبار و اصالت سه ویژگی مصادر مجلسی در«تاریخ الحجه» به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها