واکاوی وصیت نازل شده از آسمان به حضرت محمد ص و نقش آن در شناسایی مدعیان دروغین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حوزه علمیه قم.

2 دانش آموخته سطح 3 و 4مرکز تخصصی مهدویت

چکیده

با توجه به روایات ائمه، :، وصیت رسول خدا ص یکی از راه‌های اثبات امامت است. و این وصیت در منابع شیعه به دوازده نفر که اولین آن‌ها حضرت علی ع و آخرین آن‌ها حضرت مهدی عج است؛ اشاره می‌کند. همچنین وصیت مورد استفاده در اثبات امامت در دو قسم مکتوب و آشکار، هر یک دارای ویژگی‌هایی است. در ‌این نوشتار در مورد وصیت مکتوب گفت وگو و ویژگی‌های آن در منابع روایی شیعه واکاوی شده و در نهایت نتیجه این که در زمان حیات حضرت محمد ص، خدای متعال مکتوبی را با دوازده خاتم توسط جبرئیل برای ایشان ارسال و نام ائمه دوازده‌گانه و دستورالعمل زندگی هر امامی را بیان کرده است. با اثبات این مطلب، هرکس ادعای امامت کند؛ در حالی‌که نامش در وصیت نیست، به یقین دروغگو است نیاز به بازنگری منابع روایی و سوء استفاده برخی مدعیان از معنای وصیت مکتوب و چگونگی بهره‌گیری از این معیار، انگیزه‌ای دیگر در تدوین این نوشتار بوده و روش نگاشته «تحلیلی ـ توصیفی» است.

کلیدواژه‌ها