بررسی و نقد تبارشناسی امام مهدی ع در روایات اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در روایات اسلامی، هویت و شخصیت مهدی موعود عج که از باورهای مسلّم نزد عموم مذاهب اسلامی است؛ دقیق و روشن بیان شده است. او مردی است از عترت و اهل بیت پیامبر اکرم ص، همنام با آن حضرت، علوی، فاطمی و حسینی و نام پدر گرامی‌‌اش، «حسن» است.

با این حال، در برخی از روایات، مهدی موعود عج، از خاندان عباس، عموی پیامبر اکرم ص و از نسل امام حسن مجتبی ع و نام پدرش، «عبد الله» عنوان شده است. این نوشتار، ضمن بررسی این دسته روایات با روش توصیفی ـ تحلیلی؛ به این نکته راه یافته که این روایات به دلیل نا‌سازگاری با روایات معتبر و متواتر و نیز ضعف سند، قابل استناد نیستند. در عین حال، تأویلات و توجیهاتی برای آن‌ها بیان شده است که با فرض صحت این توجیهات، این دسته از روایات با روایات دیگر ناسازگار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها