مقارنت «رجعت» و عصر ظهور، با تأکید بر تبیین علامه طباطبایی ره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار مبانی نظری اسلام، دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

مقارنت رجعت با ظهور حضرت مهدی4در تفکر شیعه، پیرو اراده الاهی و همسوی فلسفه بعثت نبی مکرم اسلام ص است؛ زیرا در رجعت از منظر شیعه، مرادحق‌تعالی از ارسال رسل و بعثت انبیا، به ویژه بعثت و ارسال نبی مکرم اسلام6 تحقق خواهد یافت. این هدف، همان اظهار و اعلای کلمه حق و ابطال و محو باطل است. رجعت علاوه بر دلایل نقلی، دارای دلایل عقلی است که امام خمینی; با صراحت آن را بیان کرده است؛ علاوه بر این که رجعت در تحلیل علامه طباطبایی; با ظهور و قیامت همسو بوده و ایشان این سه رخداد را مصادیق «ایام ثلاثه‌ ظهور حق» می‌داند.

کلیدواژه‌ها