بررسی چالش‌های جهانی پیش‌روی مدیریت مهدوی و راهکارهای برون رفت از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رسالت این پژوهش، پرداختن به مسئله مدیریت مهدوی، تحلیل و بررسی چالش‏های جهانی پیش روی آن و راهکارهای مقابله با این چالش‌ها است. این نوشتار به چهار چالش جهانی در این زمینه می‌پردازد که با جست‌وجو در احادیث پیامبر6 و اهل بیت: و اوضاع سیاسی و اجتماعی موجود در طول تاریخ یافت شده است. چالش­های مورد بحث عبارتند از: موفقیت‏های پیشین، بحران‏های پیشین، کارشکنی قدرت‌های مستکبر و نبود کادر نظامی ومدیریتی.
همچنین این پژوهش، راهکارهای برگرفته از آیات، احادیث و مسائل مبتلابه را در کنار پرداختن به چالش­ها بیان می‏کند. روش این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها