دوره و شماره: دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1383، صفحه 5-559 
1. بیعتی‌ تا همیشه‌

صفحه 5-20

مسعود پورسید آقایی


3. اهمیت فرهنگ مهدویت

صفحه 31-52

علی اکبر مهدی پور؛ محمدتقی آیت‌اللهی؛ غلا‌مرضا بهروزلک؛ مجتبی مشیری


4. تنها بهار

صفحه 53-70

محمدصابر جعفری


6. قاعده لطف (3)

صفحه 99-116

آیت اللّه سید محسن خرازی


8. ‌مهدویت‌ و مسایل‌ کلامی‌ جدید(3)

صفحه 141-152

رضا حاج‌ ابراهیم؛ مسعود اسلامی‌


9. امام مهدی ع منجی اسلام (2)

صفحه 153-196

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشدینا؛ سید محمدتقی آیت اللهی


10. مهدی [عج]

صفحه 197-200

رابرت اس. کرامر؛ بهروز جندقی


11. قائم آل محمّد[عج]

صفحه 201-204

دبلیو مادلانگ‌؛ بهروز جندقی


26. نعمانی‌ و مصادر غیبت(8)

صفحه 519-532

سید محمد جواد شبیری زنجانی