کلیدواژه‌ها = مدعیان مهدویت
بررسی عوامل تقویت و تضعیف امتداد تاریخی مدعیان مهدویت

دوره 18، شماره 61، شهریور 1397، صفحه 105-127

عزالدین رضانژاد؛ محسن رحیمی جعفری


بررسی و نقد شگردهای حدیثیِ احمد الحسن بصری

دوره 17، شماره 57، مرداد 1396، صفحه 69-94

مرتضی کریمی؛ روح الله شاکری زواردهی


واکاوی وصیت نازل شده از آسمان به حضرت محمد ص و نقش آن در شناسایی مدعیان دروغین

دوره 15، شماره 51، بهمن 1394، صفحه 87-108

مسعود پور سید آقایی؛ محمد شهبازیان