تحلیل راهکارهای مشترک نفوذ جریان‌‌های انحرافی معاصر در بستر آموزه‌‌های مهدویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اخلاق و متون اسلامی دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت

2 پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا

چکیده

ظرفیت‌‌های موجود در آموزه‌‌های مهدویت، به منظور ایجاد تمدن اسلامی می‌‌تواند کارآمد و موثر باشد.  جریان‌‌های انحرافی با ترفندهای مختلف، درصدد  تغییر تدریجی و تحریف آموزه‌‌های آن، در  نفوذ از بستر خودِ آموزه‌‌های مهدویت هستند؛ گاهی از طریق علمی- فرهنگی، مانند جعل و ایجاد انحراف در آموزه‌‌های ولایی و گاهی از طریق اجتماعی، مانند ایجاد اغتشاش و درگیری به نام تشیع و مهدویت. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نتایج تحقیقات کتابخانه‌‌ای و میدانی در موضوع فرقه‌‌های انحرافی؛ برخی از راهکارهای مشترک و موثر نفوذ به صورت نموداری بررسی شده‌اند. برخی از نتایج تحقیق در مورد عواقب راهکارهای نفوذ جریان‌‌های انحرافی عبارتند از: نفوذ با ابزار گوناگون روانشناسانه و جامعه‌‌شناسانه و ایجاد تحولات شخصیتی در آنان و استخدام افراد با ماموریت‌‌های به‌ظاهر مهدوی، به‌منظور تحقق اهداف کلان انحرافی، ایجاد ناامیدی و شکاف‌‌های اجتماعی، تبدیل عدالت طلبی به ظلم و خشونت و انحصار طلبی و نفی مولفه‌‌های وحدت بخش نیابت و ولایت برای رسیدن به اهداف فرقه‌‌ای.

کلیدواژه‌ها