نگاهی به مفاهیم نجات و موعود در سنت عهدین

نویسنده


عنوان مقاله [English]

نگاهی به مفاهیم نجات و موعود در سنت عهدین

نویسنده [English]

  • حسین کلباسی