مستندات قرآنی عرضه باور به رجعت و مواقف پس از مرگ، در زیارت آل‌یاسین

نویسندگان

چکیده

در بخش پایانی زیارت آل یاسین، زائر بر اساس آموزه‌های امام، به عرضه باورهای خود به محضر ایشان می‌پردازد؛ و حتمی و مسلم بودن آن‌ها را با کلمه"حق"، که به معنای تحقق، ثبوت و ضدّ باطل است (ابن منظور، 1414: ج10، ص49؛ قرشی، 1371: ج2، ص159 و راغب اصفهانی، 1412: ص246)؛ تاکید می‎کند. زائر پس از ارائه اعتقادات خویش درباره توحید، نبوت و امامت به عرضه باورداشت رجعت که از ضروریات مذهب تشیع است و در دوران حضور و حیات آخرین امام واقع می‎شود؛ می‎پردازد. سپس به حقانیت مرگ و سایر مواقف پس از آن شهادت می‎دهد و سرانجام ضرورت موّدت به اهل‌بیت و پیروی از آنان را اعلام می‎دارد. در این نوشتار، مطابقت آموزه‎ رجعت، مرگ، مواقف پس از آن و لزوم پیروی از اهل‎بیت علیهم السلام بر اساس آیات قرآن بررسی می‎گردد.

کلیدواژه‌ها