تحلیل و بررسی روایات سنّ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف (با تأکید بر نقد ادّعای بهائیت)

نویسندگان

چکیده

بسیاری از روایات منابع دست اول شیعه و برخی روایات اهل سنت، به سنّ ظاهری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هنگام ظهور، اشاره کرده و حضرت را در 30، 32، 40 و کم‌تر از 40 سال دانسته؛ یا در مورد آن حضرت، تعابیر متفاوتی همچون غلام (کودک)، شابّ (جوان)، شابّ حدث (جوان در ابتدای جوانی)، شابّ موفق (جوان کامل)، فتی (مرد کامل) وارد شده است.

هرچند به ظاهر، این روایات دارای تعابیر متفاوتی است که دستاویز بهائیت، خصوصاً ابوالفضل گلپایگانی در کتاب «فرائد» قرار گرفته است؛ با دقت در مدلول این روایات و تحلیل و بررسی آن‌ها و آن تعابیر در لغت و استعمال این تعابیر در زبان عربی، به ضمیمه روایات طول عمر حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ عدم تعارض و اتحاد مضمون همه روایات روشن و تبیین می­شود که همه روایات حاکی از این است که طول عمر آن حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف، بر ظاهر ایشان تاثیری نداشته و ایشان در سن جوانی ظهور خواهند کرد. 

کلیدواژه‌ها