دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، بهمن 1391، صفحه 7-192 
تأملی در روایات اسرار غیبت

صفحه 7-28

محسن رحیمی جعفری؛ نجم‌الدین طبسیطبسی