بررسی شاخصه‌های جامعه زمینه ساز ظهور با تأکید بر روایات نصرت

نویسنده

چکیده

در این مورد که آیا زمینه‌سازی برای ظهور و حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف لازم است، یا بالعکس، این‌که وظیفه ما زمینه‌سازی نیست و از ما فقط عمل به دستورات دینی را خواسته‌اند؛ دو دیدگاه وجود دارد. بررسی این دو دیدگاه به طور مبسوط، مجالی وسیع می‌طلبد. نیز زمینه‌سازی را از ادله و راه‌های گوناگونی می‌توان اثبات کرد. در این مقاله، به اثبات ضرورت زمینه‌سازی با استفاده ازآیات و روایات و همچنین نصرت و یاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌پردازیم و شاخصه‌های نصرت الاهی را بیان می‌کنیم.

در این نوشتار، پس از معنا کردن واژه «نصرت» و واژه‌های همگون با آن؛ و نیز تعریف زمینه‌سازی و مراتب آن؛ به بیان ارتباط نصرت با زمینه‌سازی (به سه بیان) و ضرورت زمینه‌سازی می‌پردازیم. سپس به اثبات ضرورت زمینه‌سازی با استفاده از روایات نصرت خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها