بازکاوی ضرورت‌های فرهنگی و ادبی انتظار و ارزیابی میزان آشنایی جوانان با مبانی مهدوی و معیارهای مربوطه

نویسندگان

چکیده

اندیشه­ ظهور منجی در بیش‌تر فرق و ملل به گونه­ای خاص منعکس گردیده تا جایی­که ترسیم زوایای آینده بشر، یکی از دغدغه­های دایمی انسان عصر امروز گردیده است. ضرورت بیان این مسائل برای قشر جوان و وظیفه­ای که بر عهده آن‌هاست، از اهم واجبات تلقی می­گردد. دین اسلام از آیین­هایی است که برای آینده بشر چهارچوب و فضای روشنی ترسیم کرده است. نگرانی آحاد جامعه اسلامی، غفلت نسل جوان، که سکانداران آینده­ جامعه بشری هستند، از زمینه‌سازی ظهور است. در این پژوهش تلاش بر این است تا با طرح سوالات متنوع، میزان آگاهی قشر جوان را بر مبانی فرهنگ مهدوی و انتظار بسنجیم. از طرف دیگر، بر آنیم تا تهدیدها و آسیب­های مباحث ظهور را در میان جوانان به ارزیابی بنشینم و همچنین بدانیم آیا در نوع نگاه پسران و دختران به این مسایل تفاوتی وجود دارد، یا نه. 

کلیدواژه‌ها