کلیدواژه‌ها = مسیحیت
تحلیل و بررسی امکان کاربست «الاهیات امید» مولتمان در آموزه مهدویت شیعی

دوره 20، شماره 68، خرداد 1399، صفحه 83-106

احمدرضا مفتاح؛ باقر طالبی دارابی؛ مهراب صادق نیا؛ مریم شهرزاد


واکاوی توقیت و آسیب‌های آن در ادیان ابراهیمی

دوره 15، شماره 48، اردیبهشت 1394، صفحه 69-94

جمال فلاح یخدانی؛ محمدمهدی لطفی


محورهای امید در ادیان ابراهیمی

دوره 13، شماره 41، مرداد 1392، صفحه 157-173

محسن شریعتی؛ مهراب صادق نیا


آینده‌نگری و فرجام تاریخ بشر

دوره 7، شماره 21، مرداد 1386، صفحه 81-122

حسین الهی‌نژاد