کلیدواژه‌ها = موعود
تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت

دوره 14، شماره 47، بهمن 1393، صفحه 7-32

امیرمحسن عرفان؛ محمدعلی فلاح علی آباد


بررسی تحلیلی جایگاه آموزه مهدویت در اندیشه نبوی

دوره 13، شماره 41، مرداد 1392، صفحه 87-110

امیرمحسن عرفان