دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1380 (فصلنامه علمی-تخصصی ویژه امام مهدی عج) 
مروری بر دعای ندبه

صفحه 251-270

سید مهدی میرباقری سید مجتبی فلاح