دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1380، صفحه 3-308 
ظهور صغرا و بایسته‏ها

صفحه 3-18

سید مسعود پور سید آقایی


دین در عصر ظهور

صفحه 94-108

محمدجواد فاضل لنکرانی


نعمانی و مصادر غیبت(1)

صفحه 246-259

سید محمد جواد شبیری زنجانی


حدیث شناسی مهدویت

صفحه 260-275

نجم الدین طبسی حجت الله خسروی