دوره و شماره: دوره 15، شماره 48، بهار 1394، صفحه 7-144 
2. وجوه الگویی آرمان شهر مهدوی در جامعه امروز

صفحه 27-50

غلامرضا بهروزی لک؛ ابراهیم باقرزاده


3. کارکردهای موعود باوری در آیین یهود

صفحه 51-68

روح الله شاکری زواردهی؛ محسن شریعتی


5. بازنمایی جایگاه اندیشه مهدویت در قیام زید بن علی

صفحه 95-116

سیدعلی موسوی نژاد؛ سیدابوالفضل موسوی آقداش