دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، تابستان 1394، صفحه 7-146 
2. گونه شناسی آثار عقلانی عصر ظهور

صفحه 27-52

جواد جعفری؛ روح‌الله دریکوندی