دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، مهر 1381، صفحه 3-452 
درآمدی بر ولادت و غیبت امام مهدی(عج)

صفحه 71-88

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ عبدالله امینی


او متولد شده است

صفحه 89-110

آیت الله محمد باقر ایروانی؛ بهروز محمدی


هدایت های حضرت مهدی (عج)

صفحه 299-311

ابوالقاسم تجری گلستانی


معرفی کتاب غیبت نعمانی

صفحه 373-392

سید محمد جواد شبیری زنجانی